آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1395/12/15 13:45

تولید نوار تیپ آبیاری با ضمانت

تولید نوار تیپ آبیاری باکیفیت جهت فروش و عرضه به کشاورز، وقتی اطمینان کشاورز را دارا خواهد بود که با ضمانت ارائه شود.
تولید نوار تیپ آبیاری، بنا به مواد اولیه ای که در آن به کار میرود و فرمول استفاده از ترکیب مواد اولیه میتواند کیفیت گوناگون داشته باشد. بنابراین اگر مواد مورد استفاده در آن حتی به مقدار کم مواد گرانولی باشد در کیفیت آن تاثیر میگذارد.
حال با این تفاسیر، اگر کشاورزی به دنبال خرید نوار تیپ آبیاری باکیفیت باشد، باید هزینه بیشتری را تقبل نماید. اما این اطمینان را هم باید داشته باشد که نوار تیپ باکیفیت نصیبش میشود.
چون در صحبت با برخی از کشاورزان این نکته بیان شد که نوارهای تیپ های عرضه شده مانند نمونه های ارسالی از کیفیت خوب برخودار نبوده اند و این نگرانی را برای کشاورزان دارد که نوارهای تولید شده با برندهای دیگر نیز که جهت عرضه و فروش به کشاورزان میشود بدین صورت باشد.
برای اطمینان به کشاورزان، تولیدکنندگان نوار تیپ باید ضمانتی به کشاورز دهند که در صورت هرگونه مشکل و گرفتگی قطره چکانها آن را تعویض میکند.
از طرفی کشاورزان نیز بدانند که منافع استفاده از نوار تیپ آبیاری باکیفیت تا زمانی رخ میدهد که طراحی استفاده از نوار تیپ به درستی صورت گیرد و مدیریت و نگهداری آن به طور صحیح اتفاق افتد. به کشاورزان توصیه میشود که برای طراحی سیستم آبیاری قطره ای با روش تیپ با متخصصان آبیاری و فروشندگان نوار تیپ آبیاری واجد شرایط مشورت نمایند.
البته با شناخت سیستم طراحی میتوانند خود نیز به کار اقدام نمایند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :